Certifierade coacher
Vi coachar ledare, anställda, jobbsökande och privatpersoner från ett nuläge till ett önskat läge.
Vi arbetar med sorgbearbetning, individuellt och i grupp.

Coachning

Vi tar fram motivationen som hjälper dig att uppnå dina mål. Det kan vara att utveckla ditt chefs- och ledarskap, få bättre självbild, motivera dina medarbetare, peppa dig själv eller att få din karriär att ta fart.

Läs mer →

Sorgbearbetning

Ett beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Programmet är religiöst obundet och ansvariga kursledare är certifierade hos Institutet för Sorgbearbetning.

Läs mer →