Certifierade coacher
Vi coachar ledare, anställda, jobbsökande och privatpersoner från ett nuläge till ett önskat läge.
Vi håller föreläsningar och arbetar med personlig utveckling, oftast i grupp.
Vi arbetar med sorgbearbetning, individuellt och i grupp.
Mest för att vi tycker det är roligt håller vi anpassade konstvandringar i Borås.

Coachning

Vi tar fram motivationen som hjälper dig att uppnå dina mål. Det kan vara att utveckla ditt chefs- och ledarskap, få bättre självbild, motivera dina medarbetare, peppa dig själv eller att få din karriär att ta fart.

Läs mer →

Föreläsningar

Vi håller inspirerande och informerande föreläsningar inom olika områden. Vi håller också i gruppövningar i syfte att öka förståelsen för vem du är, vem du vill vara och hur du ska nå dit.

Läs mer →


Sorgbearbetning

Ett beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Programmet är religiöst obundet och ansvariga kursledare är certifierade hos Institutet för Sorgbearbetning.

Läs mer →

Konstvandring i Borås

Vill ni ha en anpassad, informativ och rolig konstvandring i Borås - hör av er till oss.

Läs mer →