Anpassning för mobiler

Anpassade hemsidor för mobilen
I dagens mobila värld är det viktigare än någonsin att ha en webbplats
som också fungerar perfekt i en mobiltelefon och på en läsplatta.

Antingen gör vi en helt ny webbplats som fungerar både i datorn och
mobilen, eller så gör vi en ny anpassad variant för mobilen. Hemsidan
känner då av om det är en mobil som försöker koppla upp sig och
skickar besökaren automatiskt till rätt sida.

Vidstående bilder visar mobilsidor från www.hsbhoga.se, www.dagolina.com och www.gustavsfors.info.

Mobil HSB Höga Mobil Nässlehults Stueri Mobil Gustavsfors FVO