Självkänsla
Utveckla din självkänsla
Alla personer vill känna sig värdefulla som människor, inför sig själv och inför andra. Vi har dock olika saker som får oss att känna oss värdefulla.
Självkänslans byggstenar är
* Att bli sedd för den man är och vill vara
* En känsla av att bidra och att duga
* En känsla av att tillhöra något meningsfullt

Relationen med andra människor kan ge dig mer självkänsla, men också ta den ifrån dig. Tyvärr är det ofta så att det är vanligare att ha gott självförtroende än god självkänsla eftersom vi inte fyller på självkänsla i samma takt som den förbrukas. Vilket kan yttra sig i oro och stress, dåligt humör, nedstämdhet, oförmåga att stå på egna ben, dåliga relationer, konflikter privat och på jobbet, att inte kunna säga nej, att alltid vilja stå i centrum, m.m. Ja, egentligen kan dålig självkänsla påverka alla aspekter av vårt liv på ett negativt sätt.

Det är dock viktigt att inte göra generella antaganden om att dålig självkänsla är roten till allt ont, vi måste först se om det finns övergripande problem med självkänslan eller om de problem vi har skall redas ut utan att blanda in begreppet självkänsla.

Coachningen går ut på att medvetandegöra, förklara och stärka deltagarnas självkänsla, och att ge dig metoder att fortsätta stärka självkänslan efter coachningens slut.