Tid
Tid - föreläsning och diskussion
Frågan 'Vad är tid?' har sysselsatt de lärde i tusentals år, men är nog omöjlig att besvara utan att tiden sätts in i ett sammanhang.

Vi har t.ex astronomisk, biologisk, filosofisk, fysikalisk, historisk, kulturell, mekanisk, medicinsk, psykologisk, upplevd och social tid. Och vi kan dela upp det ytterligare, inom fysikalisk tid har vi t.ex. Newtons syn på tid, relativitetsteori och kvantfysik.

Det finns dödtid, samtid, skördetid, tidrum, tidskrift, tidsperspektiv, tidsgräns, livstid etc.

Är tiden en gemensam nämnare eller är den ett vilseledande gemensamt namn på olikartade företeelser som diskuteras och studeras inom olika områden?

Och hur påverkar vår syn på tid vår möjlighet att påverka vår egen tid under vår livstid? Är det t.ex. skillnad på vår upplevda tid och klocktid? Kan vi få mer tid under vår livstid? Kan vi förändra vår arbetstid så den passar bättre till vår inre biologiska tid? Kan vi få tiden att gå långsammare och kan vi leva till vi är 150 år gamla?

Kursen går ut på att medvetendegöra, förklara och diskutera och därmed ge dig metoder att förändra din upplevda tid och din livstid.